Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü

Ses Sanatçısı

Ömer Faruk Belviranlı

1964 yılında Konya’da doğdu.

Dînî ve Klâsik Mûsîkî ile yakından ilgili bir aile ortamında yetişti. İlk mûsikî derslerini babası Mehmed Esad Belviranlı ve amcası Dr. Ali Kemâl Belviranlı’dan aldı. Üstâd Hâfız Hasan Hüseyin Varol’dan Kur’an-ı Kerîm  tâlim etti.

Konya İmam Hatip Lisesi öğrenimi esnasında, merhûm üstâd Bekir Sıdkı Sezgin’in öğrencisi oldu, üslûp ve repertuar dersleri aldı.

1981 yılında açılan Konya Belediye Konservatuvarı’na girdi, başta üstâd neyzen M. Sadreddîn Özçimi olmak üzere bir çok kıymetli hocadan yararlandı.

Aynı yıllarda merhûm Hâfız Ahmed KİRDİŞ’den Câmi ve Tekke Mûsikîsi dersleri almaya başladı. Bu dersler, üstâdın vefât tarihi olan 2006 yılına kadar aralıksız sürmüştür.

1986 yılında bir müddet Konya Lalebahçe Ardıçlı Camii İmam-Hatîbi olarak görev yaptı.

1991 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı sınavları kazanarak, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sanatkârı oldu.

İşletme Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

2008 yılında tamamı Amcası Dr. Ali Kemal BELVİRANLI’ nın bestelerinden oluşan bir  Tasavvuf Müziği albümü çıkardı.

2011 yılında Gülzâr-ı Safâ adlı 2. Tasavvuf Müziği albümü Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlandı.

2012 yılında “Şarkılar O’ nu Söyler” adlı 3 Cd. Den oluşan 3. Albümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

A.B.D ve Avustralya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği konserlerine Solist olarak davet edildi ve buralarda konserler verdi.

Yurtdışında birçok ülkede; Hz. Mevlana, Mevlevilik ve Tasavvuf Müziği konulu panel ve konferanslara konuşmacı olarak davet edildi ve bu ülkelerde bildiriler sundu.

BELVİRANLI, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda Solist sanatkârlığın  yanı sıra, 2003 yılından bu yana Topluluk Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.