Özgeçmiş

1964

 

 

yılında Konya’da dünyaya geldi. Dînî ve Klâsik Mûsıkî ile yakından ilgili bir aile ortamında yetişti. İlk mûsıkî derslerini babası  Hâfız  Mehmet Esat Belviranlı ve amcası Dr. Ali Kemâl Belviranlı’dan aldı. Üstâd Hâfız Hasan Hüseyin Varol’dan Kur’ân, tashîh-i hurûf ve ilmi kırâat tâlim etti.
1981

 

yılında açılan Konya Belediye Konservatuvarı’na girdi, başta üstâd Neyzen M. Sadreddin Özçimi olmak üzere bir çok kıymetli hocadan faydalandı.
1982

 

 

yılında mezun olduğu Konya İmam Hatip Lisesi öğrenimi esnasında, merhûm üstâd Bekir Sıdkı Sezgin’in öğrencisi oldu, üslûp ve repertuar dersleri aldı. Aynı yıllarda merhûm Hâfız Ahmet Kirdiş’ten Câmi ve Tekke Mûsıkîsi dersleri almaya başladı. Bu dersler, üstâdın vefât tarihi olan 2006 yılına kadar aralıksız devam etti.
1991

 

yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı sınavları kazanarak, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sanatkârı oldu.
2000

 

yılında İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.
2008

 

yılında tamamı Amcası Dr. Ali Kemâl Belviranlı’nın bestelerinden oluşan bir Tasavvuf Müziği albümü çıkardı.
2011

 

yılında Gülzâr-ı Safâ adlı ikinci Tasavvuf Müziği albümü Selçuklu Belediyesi tarafından yayınlandı.
2012

 

yılında “Şarkılar O’nu Söyler” adlı 3 CD. den oluşan üçüncü albümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
2013

 

 

 

 

 

 

yılında projesini hazırlayıp Sanat Yönetmenliğini yaptığı, alanında bir ilk olan “Osmanlı’ dan günümüze Câmi Mûsıkîsi (İlâhî Ses)” adlı Dînî Mûsıkî albümü Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından kültür hayatımıza kazandırıldı.

Yine 2013 yılından bu yana Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarında Dînî  Mûsıkî derslerine öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülkemizin muhtelif şehirlerinde ve yurt dışında düzenlenen Câmi Mûsıkîsi eğitim programlarına eğitici olarak katıldı. Hâlen bu eğitim çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat BÖREKÇİ Eğitim Merkezi’ nde devam etmektedir.

2015

 

yılında “Meram Aşkına” adlı Türk Müziği albümü Meram Belediye Başkanlığı tarafından sanatseverlerin takdirine sunuldu.
2017

 

 

 

 

 

yılı Ramazan ayında yine projesini hazırlayarak sanat yönetmenliğini yaptığı Ramazan İlâhîlerini ihtiva eden “Ya Şehri Ramazan” albümü Osmangazi Belediyesi tarafından gönül hanesine kaydedildi.

TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) tarafından 10 Nisan-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “52. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programına (KADEP)” katılmıştır.

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Din Eğitimi Bölümünden 2017 yılında mezun olarak Yüksek Lisans diploması aldı.

2018

 

 

 

 

yılı Nisan ayında Projesini ve Solistliğini üstlendiği Zikirli Dergâh İlahileri, Mevlevî Âyini ve Bektâşî Nefesleri ni ihtiva eden “ Zikir Meclisi ” adlı eseri geçmişten geleceğe aktarılacak bir kültür hazinesi olarak arzetti.

Projesini meydana getirdiği ve bu alanda ilk olan “Şuğuller” adlı albümü Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Mûsıkî âşinalarına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde düzenlenen “Bir Hilâl Uğruna” “Kûtülamare” ve “19 Mayıs Bitmeyen Yolculuk” adlı Dramatik sahne gösterimlerine Solist Sanatçı olarak katıldı.

A.B.D. ve Avustralya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği konserlerine solist olarak davet edildi ve buralarda konserler verdi.

Yurtdışında birçok ülkede; Hz. Mevlâna – Mevlevîlik ve Tasavvuf Müziği konulu panel ve konferanslara konuşmacı olarak davet edildi ve bu ülkelerde bildiriler sundu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Danışma Kurulu üyesidir.

Belviranlı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda Solist sanatkârlığın  yanı sıra, 2003 yılından Mayıs 2013 yılına kadar Topluluk Müdürlüğü görevinde bulundu.

15 Mayıs 2013’te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

11 Ağustos 2023’te Resmi Gazete kararı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü olmuştur. Hâlen bu görevine devam etmektedir.