Zikir Meclisi

Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan 3 CD’lik “Zikir Meclisi” albümü Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. 1. CD Zikirli Dergah İlahileri, 2. CD Hicaz Mevlevî Ayini Şerifi, 3. CD Bektaşî Nefeslerinden oluşuyor.

 

Albümdeki Parçalar –

CD 1 Zikirli Dergah İlahileri

1. Uşşak Salât-ı Kemaliye

2. Uşşak Tevhîd

3. Uşşak Tevhîd “Aşkın ile Âşıklar”
Güfte: Yunus Emre

4. Uşşak İlâhi” Ey Hudâdan Lutf-u İhsan İsteyen
Güfte: Nefeszâde Abdurrahman Ef. Beste: Zekâi Dede

5. Uşşak İlâhi “Şem’a Yanan Pervaneler”
Güfte: Harpûtî Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz

6. Uşşak Selamlaşma
Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz

7. Hüseyni İlâhi “Cihan İçre Şâh Eder”
Güfte: Nûrî Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz

8. Hüseyni İlâhi “Ey Cümle Halkın Maksûdu”
Güfte: Ummi Sinan Kaynak: Abdulkâdir Şaşmaz

9. Hüseyni İlâhi “İsmi Sübhân Virdin mi Var”
Güfte: Yunus Emre Salâ: Ömer Faruk Belviranlı

10. Hüseyni İlâhi Tevhîd Etsin Dilimiz”
Güfte: Fahrettin Efendi Beste: Sefer Efendi

11. Hicaz Durak “Senin Âşıkların Kılmaz Nazar”
Güfte: Yunus Emre Beste: Hacı Arif Bey Solist: Ömer Faruk Belviranlı

12. Hicaz İlâhi “Dağlar ile Taşlar ile”
Güfte: Yunus Emre

13. Hicaz İlâhi” Ey Hâliku Ey Lâyezâl”
Güfte: Sultan II. Mustafa Beste: Sebilci Hüseyin Efendi

14. Hicaz İlâhi “Nûrî Cemâli Hakkın Visali”
Güfte: Sıtkı Baba

15. Hicaz dâhi “Mestü Hayranım”
Güfte: Kuddûsi Hz.

16. Hicaz İlâhi “Rûy-i Siyahım”
Güfte-Beste: Şeyh Muhtar Efendi Kaside: Ömer Faruk Belviranlı

17. Hicaz İlâhi “Yâ Vâsial Mağfiret”
Güfte: İbrahim Hakkı Erzurûmî Beste: Zekâi Dede

Kaydetmek  isterseniz>>>>

CD 2 MEVLEVİ ÂYÎN-Î

1. Hicaz Mevlevî Âyîn-i Şerîf-i
Güfte: Hz. Mevlânâ Beste: Nâyî Osman Dede Kur’an-ı Kerim: Ömer Faruk Belviranlı

Kaydetmek  isterseniz>>>>

CD 3 BEKTÂŞÎ NEFESLERİ


1. Hüseyni Nefes “İptidadan Yol Sorarsan”
Güfte: Hatayî

2. Eve Hûzî Nefes “Güzel Âşık”
Güfte: Pir Sultan Abdal Solist: Ömer Faruk Belviranlı

3. Eve Hûzî Nefes “Sabahın Seherinde”
Güfte: Pir Sultan Abdal

4. Hüseyni Nefes “Kurbanlar Tığlanıp Gülbank Çekildi”
Güfte: Şâhî Solist: Ufuk Yüruç

5. Hüseyni Nefes” Meded Senden”
Güfte: Derviş Tevfik Solist: Ömer Faruk Belviranlı

6. Hüseyni Nefes “Göster Cemâlin Şem’i ni”
Güfte: Şemsi Sivâsî

7. Hüseyni Nefes “Vücûdum Şehrini Seyrân Eyledim”
Güfte: Hatayî Solist: Ufuk Yüruç

8. Hüzzâm Mersiye
Solist: Ömer Faruk Belviranlı

9. Hüzzâm Nefes “Kurretül Ayn-i Habîbi Kibriyâsın Yâ Hüseyn”
Güfte: Kâhyazâde Arif Beste: Hacı Arif Bey Solist: Ufuk Yürüç

10. Hüzzâm Nefes “Bir Acayip Hâldir Sırrı Hakikât”
Güfte: Yesâri Baba

11. Neveser Nefes “Âlem Yüzüne Saldı Ziya”
Güfte: Seyyid Nesîmî Beste: Hüseyin Baba Solist: Ömer Faruk Belviranlı

12. Nihavend Nefes “Haktır Allâhım”
Güfte: Münir Baba

13. Rast Nefes “Zincir Kâr Eylemez”
Güfte: Mirâtî

14. Hüseyni Nefes” İksîr-i Âzamdır Nutki Ehlullâh”
Güfte: Emrah

15. Hüseyni Nefes “Şükür Bizi Bu Meydâna Getirenin Demine Hû”
Güfte:Pir Sultan Abdal Solist: Ufuk Yürüç

16. Saba Nefes “Aynayı Tuttum Yüzüme”
Güfte: Hilmi Dede

17. Çargâh Nefes “Hû Erenler Bir Müşkülüm Var Benim”
Güfte: Pir Sultan Abdal Beste: Ufuk Yürûç

18. Uşşak Nefes “Lokman Hekim Merhem Çalsa Yâreme”
Güfte: Kul Himmet

Kaydetmek  isterseniz>>>>

 

PROJE: Ömer Faruk BELVİRANLI
Sanat-Müzik Yönetmeni: Ufuk YÜRÜÇ
SOLİST: Ömer Faruk BELVİRANLI
SOLİST: Ufuk YÜRÜÇ

KORO:
Ömer Faruk BELVİRANLI
Ufuk YÜRÜÇ
Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ
Mehmet Emin KABAKÇI

Ney: Ahmed Safa MIZRAK
Kanun: Hakan KILINÇARSLAN
Ud: Mehmet UÇAK
Çello: Tikel Akın ÖZKÖK
Ritim: Suat ORHAN
Zâkirler: Özhan GÜLTEPE – Hakan GÜLTEPE

Tonmaister – Mix-Mastering : Süleyman ERÇAL
Albüm Grafik Tasarım: Yasin BÜYÜKTAŞKAPULU